Modulación Σ–Δ en Control Automático

Authors: Ramón Silva Ortigoza, María Aurora Molina Vilchis, Hebertt Sira Ramírez, Jesús Linares Flores

Polibits, Vol. 36, pp. 3-7, 2007.

PDF: Modulación Σ–Δ en Control Automático
PDF: Modulación Σ–Δ en Control Automático

http://dx.doi.org/10.17562/PB-36-1

 

Table of contents of Polibits 36