TCP/IP e Interconexión de Redes. Introducción a la Arquitectura Internet OSI. Un Modelo de Referencia

Authors: Eunice Echeverría Portillo, Ma. del Carmen Celis Ortega

Polibits, Vol. 20, pp. 25-31, 1998.

PDF: TCP/IP e Interconexión de Redes. Introducción a la Arquitectura Internet OSI. Un Modelo de Referencia
PDF: TCP/IP e Interconexión de Redes. Introducción a la Arquitectura Internet OSI. Un Modelo de Referencia

http://dx.doi.org/10.17562/PB-20-5

 

Table of contents of Polibits 20